Materiály z mé přednášky o bezpečnosti WP pro začátečníky.

Video záznam přednášky

Materiály ke kurzu