Materiály z přednášky Jakuba Kašparů o analýze dat v PPC pro lepší rozhodování.

Materiály ke kurzu