Materiály z přednášky "Jak si (ne)nechat hacknout Wordpress stránky" z 3. Wordpress konference na Hluboké.

Vyplňte nám, prosím, dotazník s hodnocením přednášky a námětů na další:

Dotazník v Google Apps

Přednáška ze 4. WP konference

Materiály ke kurzu